NiCe Party och ”Svenska Mordgåtor” till England för kompetens- och erfarenhetsutbyte.

Den 14/7 åker NiCe Party till England för kompetens- och erfarenhetsutbyte.

Genom Stiftelsen Teknikdalen och Enterprise Europe Network fick vi veta att det fanns möjlighet att få åka till ett annat EU-EES-land i en vecka för kompetens- och erfarenhetsutbyte exempelvis genom att göra studiebesök, träffa andra företag och affärskontakter och gå på mässa med syfte att utveckla företaget och sina anställda.

NiCe Party är ett av 11 dalaföretag som tar chansen att öka sin internationella kunskap. Det är stor branschspridning och vår bransch är ju väldigt speciell:). Vi är oerhört stolta att vara en av de utvalda!

Den 14/7 går resan av stapeln till England, ett av de länder som ligger längst fram i Europa vad gäller ”Murdermystery-games” och andra spel och lekar. Schemat är vid skrivandets stund inte riktigt spikat men vi lovar att återkomma med både text och bild för att berätta hur allt fortlöper.

Finansieringen kommer ur programmet Leonardo da Vinci ur programmet för livslångt lärande

Kommentera